CEMAL BEY'İN YERİ
  Eshab-ı Kiram
 

 

Eshab-ı Kiram'ın Örnek Hayatı

 
ok.jpg (1155 Byte) ESHAB-I KİRAM KİMDİR?
 Peygamberlerden sonra insanların en üstünü:
    Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

 Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe:
    Hz. ÖMER
 Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe:
    Hz. OSMAN
 Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı:
    Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB
 Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri:
    ABDURRAHMAN BİN AVF
Cennetle müjdelenen ümmetin emîni:
    EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH
 Resûlullahın okçusu:
    SA'D BİN EBÎ VAKKÂS
 İlk Müslüman olanlardan:
    TALHÂ BİN UBEYDULLAH

ok.jpg (1155 Byte) Cennetle müjdelenenlerden:
    ZÜBEYR BİN AVVÂM
 Peygamberimizin amcası:
    ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB
 Tefsîr âlimlerinin şâhı:
    ABDULLAH BİN ABBÂS
 Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî:
    ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS
 Uhud şehitlerinden:
    ABDULLAH BİN CAHŞ
Hz. Ebu Bekir'in oğlu:
    ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK
 Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu:
    ABDULLAH BİN HANZALA
 Resûlullahın elçilerinden:
    ABDULLAH BİN HUZÂFE
 Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî:
    ABDULLAH BİN MES'ÛD
 En çok hadîs bilen sahâbîlerden:
    ABDULLAH BİN ÖMER
 Resûlullahın şâiri:
    ABDULLAH BİN REVÂHA
Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp     Müslüman olan sahâbî: 
    ABDULLAH BİN SELÂM
 Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî:
    ABDULLAH BİN SÜHEYL
 Sâhib-ül ezân:
    ABDULLAH BİN ZEYD
 Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî:
    ABDULLAH BİN ZÜBEYR
Âilece cömert olan sahâbî:
    ADİ BİN HÂTİM TÂİ
 Meleklerin defnettiği sahâbî:
    ÂMİR BİN FÜHEYRE
 Şehîd oğlu şehîd:
    AMMÂR BİN YÂSER
 Meşhûr Arab dâhîlerinden:
    AMR BİN ÂS
 Arıların koruduğu sahâbî:
    ÂSIM BİN SÂBİT
 Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî:
    BERÂ BİN ÂZİB
 Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî:
    BEŞİR BİN SA'D
 Peygamber efendimizin müezzini:
    BİLÂL-İ HABEŞİ
 Resûlullahın sancaktarı:
    BÜREYDE BİN HASİB
 Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden:
    CÂBİR BİN ABDULLAH
 Cennete uçarak giden sahâbî:
    CA'FER-İ TAYYÂR
 Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî:
    DIHYE-İ KELBÎ
 Peygamber efendimizin fedâisi:
    EBÛ DÜCÂNE
 Mihmândâr-ı Resûlullah:
    EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
 En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî:
    EBÛ HÜREYRE
 Resûlullahın süvârilerinden:
    EBÛ KATÂDE
 Tevbesi ile meşhûr sahâbî:
    EBU LÜBÂBE
 Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden:
    EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ
Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden:
    EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ
 Tek başına hicret eden sahâbî:
    EBÛ SELEME
 Resulullahın fedâisi:
    EBÛ TALHÂ
 Gıfarî kâbilsenin reisî:
    EBÛ ZER GIFÂRÎ
 Kâdılık yapan sahâbîlerden:
    EBÜDDERDÂ
 Resûlullahın hizmetçisi:
    ENES BİN MÂLİK
 Evi ilk vakıf olan sahâbî:
    ERKAM BİN EBİ'L ERKAM

ok.jpg (1155 Byte) Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî:
    ES'AD BİN ZÜRÂRE
 Yemenli sahâbîlerden:
    FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ
 İlk Müslüman sahâbîlerden:
    HABBÂB BİN ERET
 İlk Müslüman olan sahâbîlerden:
    HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS
 Meleklerin yıkadığı sahâbî:
    HANZALA BİN EBÛ ÂMİR
 Darağacında ilk namaz kılan sahâbî:
    HUBEYB BİN ADİY
Sevgili Peygamberimizin sırdaşı:
    HUZEYFE BİN YEMÂN
 Şehîdlerin efendisi:
    Hz. HAMZA
 Peygamber efendimizin şâirlerinden:
    KÂ'B BİN MÂLİK
 Resûlullahın süvârilerinden:
    MİKDÂD BİN ESVED
Resûlullah efendimizin fedâîlerinden:
    MUHAMMED BİN MESLEME
 İslâmda ilk öğretmen:
    MUS'AB BİN UMEYR
 Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî:
    MU'ÂZ BİN CEBEL
Hâşimoğullarının en yaşlısı:
    NEVFEL BİN HÂRİS
 Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından:
    NU'MÂN BİN MUKARRİN
 Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî:
    OSMAN BİN MAZ'ÛN
 Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî:
    OSMAN BİN TALHÂ
 Peygamber efendimizin hatîblerinden:
    SÂBİT BİN KAYS
 Ensârın en hayırlılarından:
    SA'D BİN MU'ÂZ
 Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî:
    SA'D BİN REBİ
 Hz. Ömer'e benzeyen vâli:
    SAİD BİN ÂMİR
Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan:
    SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE
Eshâb-ı kirâmın okçularından:
    SEHL BİN HANİF
 Medîne'de en son vefât eden sahâbî:
    SEHL BİN SA'D
 Piyâdelerin en hayırlısı:
    SELEME BİN EKVÂ
 Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî:
    SELEME BİN HİŞÂM
 Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî:
    SELMÂN-I FÂRİSİ

 Resûlullahın hizmetçisi:
    SEVBÂN
 Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî:   
    SÜHEYB-İ RUMİ
 Yemâme kabîlesi reisi:
    SÜMÂME BİN ÜSÂL
 Işık Saçan Sahâbî:
    TUFEYL BİN AMR
 Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan     sahâbî:
    UBÂDE BİN SÂMİT
 Eshâb-ı suffadan:
    UKBE BİN ÂMİR
 Kırâati ile meşhûr sahâbî:
    ÜBEYY BİN KÂ'B
 Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden:
    ÜSÂME BİN ZEYD
 Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından:
    ÜSEYD BİN HUDAYR

ok.jpg (1155 Byte) Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî:
    VELÎD BİN VELÎD
ok.jpg (1155 Byte) Medîneli ilk Müslümanlardan:
    ABDULLAH BİN ATİK

Peygamberimizin müezzinlerinden:
    ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM
Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî:
    ABBAS BİN UBÂDE
Müminlerin annelerinden:
    CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS
Peygamberimizin azatlı kölelerinden:
    EBU RAFİ
Peygamberimizin süt kardeşi:
    EBU SÜFYAN BİN HÂRİS
Hz. Ali’nin annesi:
    FÂTİMA BİNTİ ESED

Mekkeli sahabilerden:
    HACCAC BİN ILAT
Peygamberimizin ilk hanımı:
    HADİCE-TÜL KÜBRA
Peygamberimizin hanımlarından:
    HAFSA BİNTİ ÖMER
 Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî:
    HÂLİD BİN VELİD
Peygamberimizin sütannesi:
    HALİME HATUN
Peygamber efendimizin halasının kızı:
    HAMNE BİNTİ CAHŞ
Meşhur kadın şair sahabilerden:
    HANSA HATUN
Peygamber efendimizin şairlerinden:
    HASSAN BİN SABİT
Peygamber efendimizin elçilerinden:
    HÂTİB BİN EBİ BELTEA
Peygamberimizin hanımlarından:
    Hz. AİŞE-İ SIDDIKA
Peygamberimizin en sevgili kerimesi:
    Hz. FÂTIMA

Cennet gençlerinin efendisi:
    Hz. HASAN
Cennet gençlerinin seyyidi:
    Hz. HÜSEYİN
Peygamberimizin hanımlarından:
    Hz. REYHANE
Cennetle müjdelenenlerden:
    HZ. SAİD BİN ZEYD
Meşhur İslâm kumandanlarından:
    İKRİME BİN EBİ CEHİL
Meleklerle konuşan Sahâbî:
    İMRÂN BİN HUSAYN
Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî:
    KÂ’B BİN ZÜHEYR
Eshab-ı kiramın okçularından:
    KATADE BİN NU’MAN
Peygamberimizin hanımlarından:
    MEYMUNE BİNTİ HÂRİS
Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî:
    MUĞİRE-TEBNİ ŞU’BE
Eshab-ı kiramın elçilerinden:
    RİBİ BİN ÂMİR
Ensârın sancaktarlarından:
    SA’D BİN UBÂDE
Peygamberimizin halası:
    SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB
Peygamberimizin hanımlarından:
    SAFİYYE BİNTİ HUYEY
Ailece müslüman olan sahabilerden:
    SEDDAD BİN EVS
Peygamberimizin hanımlarından:
    SEVDE BİNTİ ZEM'A
Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden:
    SÜRÂKA BİN MÂLİK
Hz. Ali'nin abisi:
    UKAYL BİN EBİ TÂLİB
Peygamberimizin dadısı:
    ÜMM-İ EYMEN
Peygamberimizin hanımlarından:
    ÜMM-İ HABİBE
Hz. Ali’nin kızkardeşi:
    ÜMM-İ HÂNİ
Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:
    ÜMM-İ HİRAM
Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi:
    ÜMM-İ HİRAM -2-
Hz. Ebu Bekir'in hanımı:
    ÜMM-İ RUMAN
Devsli muhacir hanım sahabîlerden:
    ÜMM-İ ŞERİK
Eshabın kadın kahramanlarından:
    ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN
Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî:
    VAHŞİ
Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî:
    ZEYDBİN DESİNNE
İlk îman eden köle:
    ZEYD BİN HÂRİSE
En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî:
    ZEYD BİN SÂBİT
Peygamberimizin hanımlarından:
    ZEYNEB BİNTİ CAHŞ
 
 
 
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bugün 3 ziyaretçi (28 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=